Teme – A01

Întrebări şi teme practice finale

40 de întrebări/teme cu un total de 150 de puncte –  necesare fiind

  • minim 50 (pentru nota 5)
  • maxim 100 (pentru nota 10)

Deci, puteţi alege!

Pentru răspunsurile strict referitoare la textele din manual, formula „copy-paste” nu este recomandată (se depunctează) Pentru materialele audiovideo realizate de voi, finalizaţi-le în format AVI pe un DVD ataşat răspunsurilor scrise.

Atenţie: forma de prezentare se punctează separat.

1.  Cum motivaţi necesitatea învăţării fenomenului audiovizual în contextul actual şi  cum  interpretaţi noile modalităţi educaţionale ce apelează la formule inedite de învăţare ce combină textul cu imaginea (statică/în mişcare) şi sunetul?

Pentru 5 puncte (răspuns corect)

În jur de 15 rânduri

Ajutor

2.  De ce reprezentările audiovizuale pot fi numite o adevărată „cheie de boltă” a comunicării în acest început de secol XX?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

3.  Pentru a atinge cifra de 50 de milioane de beneficiar (utilizatori), câţi ani i-au trebuit radioului?  Dar televiziunii, internetului, ipod-ului, sau rețelei de socializare Facebook?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

Minim 5 rânduri

Ajutor

4.  Credeţi că scriitura, reprezentările plastice, muzicale, tiparul, audiovizualul vor avea, în final, o istorie comună? Cum argumentaţi?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

5.  Daţi câteva exemple de interferenţe între textul scris (tipărit) şi nevoia de vizualizare a lui din datele istorice prezentate.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

6.   Aduceţi argumente pro şi contra (eventual imaginaţi falsuri ori ipostaze de contrafacere) privind micile broşuri de plumb despre care relatează Daily Mail din Londra în martie 2011.

Pentru 3 puncte (formulare ipostaze)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

7.   Analizând momentul Occupy Wall Street relatat la pag.16, faceţi o comparaţie cu  desele demonstraţii de la noi, grupate sub genericul Fenomenul Piaţa Universităţii.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

8.   Faceţi o comparaţie între celebra carte ilustrată a lui John James Audubon şi un film documentar ştiinţific din seria celor difuzate de Animal Planet. Găsiţi minim 5 asemănări şi diferenţe.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 15 rânduri

Ajutor

9.   Căutaţi pe internet minim 5 cărţi rare, manuscrise sau alte creaţii unicat ce au fost fotografiate, filmate, scanate, digitalizate şi, astfel, redate circuitului public.

Pentru 3 puncte (răspuns complet)

În jur de 10 rânduri

10.     De ce partea vizuală (vizibilă în original sau copie) este mult mai prezentă iar cea audio nu are mai mult de un secol în urmă?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de  5 rânduri

11.     Căutaţi în surse disponibile când a apărut primul produs numit generic „audiobook” şi cum s-a numit?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 2 rânduri

12.     Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: a) Ce lucrare în format electronic aţi lecturat (ultima)? b) De ce disponibilităţi electronice (căutare, lectură, multiplicare) dispuneţi la Biblioteca Centrală Universitară – Carol I ?  Care este stadiul dotărilor cu cărţi (publicaţii) electronice la Biblioteca Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti?

Pentru 3 puncte (răspuns complet)

În jur de 10 rânduri

13.     Cum vă imaginaţi o lume în care scriitura ar dispărea total, fiind înlocuită cu multiple modalităţi exclusiv audiovizuale?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

14.     Ce aţi reţinut din discursul lui Steve Jobs din aprilie 2010 în faţa absolvenţilor de la Universitatea Stanford?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 5 rânduri

Ajutor

15.     Impactul dintre carte (scriitură, tipăritură) este, la ora actuală, deosebit de tensionat. Încercaţi să descrieţi acest fenomen răspunzând argumentat (cu exemple concrete) la fiecare dintre cele şapte supoziţii:

a) Da, cartea (scriitura, tipăritura) sunt încet (dar sigur) pe cale de dispariţie;

b) Între scriitură şi audiovizual, cel din urmă are o extindere fără precedent;

c)  Opţiunea pentru audiovizual, facilităţile oferite de multitudinea noilor mijloace audiovizuale pot aduce serioase prejudicii efortului lecturii:

d) Între scriitura tradiţională şi noile mijloace audiovizuale nu există, propriu-zis, un conflict – ele se suplinesc, fără a intra într-o reală competiţie;

e) Opţiunea (şi) pentru audiovizual, pentru omul civilizat al acestor timpuri, nu reprezintă un impediment, ci un adaos de noi modalităţi de comunicare, expresie şi reprezentare extensivă, pe care istoria le-a consemnat în mai multe etape, fără reconfigurări majore;

f)   Noile modalităţi de relaţionare audiovizuale sunt un fenomen perfect justificat evoluţiei modelului nostru de civilizaţie;

g) Marile performanţe în materie de comunicare sunt (şi vor fi în continuare) puternic marcate de o simbioză între cuvântul scris şi rostit, imaginea şi rezonanţa audio a felului nostru natural de a înţelege şi interpreta lumea în care trăim.

Pentru 7 puncte (răspuns complet)

În jur de 25 rânduri

16.     Celebra Encyclopedia Britanica şi-a încetat apariţia în format tipărit; când şi de ce s-a întâmplat acest fapt?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 5 rânduri

Ajutor

17.      Privind, încă o dată, filmul de la pagina 32 (dar, de data aceasta, fără sonor) încercaţi şi dumneavoastră să faceţi un comentariu care să fie în simbioză cu imaginile filmului. Nu vă reţineţi în a apela la un „stil liber” în care să împletiţi diverse modalităţi de tratare (descriptiv, contradictoriu, interogativ, ironic, satiric…) cel ce ar corespunde felului personal de interpretare dar pe această temă dată. După câteva exerciţii, adăugaţi (cu ajutorul unui program de montaj) propriul comentariu al acestui film şi comparaţi-l cu realizări similare ale colegilor.

Pentru 10 puncte (montaj realizat)

Ajutor

18.     Vizionând filmul de la pagina 37, analizaţi în ce măsură scriitura este indispensabilă compoziţiilor audiovizuale (titlu, paragrafe, fraze lungi, propoziţii, cuvinte uşor de înţeles, caracter de literă, static sau în mişcare, dinamica proprie lecturii, alte efecte) şi care ar fi cea mai bună formulă de înscris pe ecran pentru o bună lecturare şi facilă memorare?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

19.     Compuneţi un eseu scris (de o pagină) despre filmul de la pagina 33.

Pentru 5 puncte (eseu)

În jur de 40 rânduri

Ajutor

20.     Cum analizaţi impactul public prilejuit de difuzarea filmului „Inocenţa musulmană”; Dacă aţi fi managerul unui trust media aţi permite sau nu prezentarea unui asemenea film în spaţiul public? Argumentaţi fiecare dintre opţiuni.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

21.     Când şi care sunt aspectele definitorii ce fac din audiovizual un component de prim rang al mass-media? Ce diferenţe sesizaţi între imaginile personale pe care le schimbaţi cu diverşi interlocutori, cele filmate în diverse ocazii private  şi ce se întâmplă când acestea, prin mijlocirea unor multiple reţele specializate, devin reprezentări publice?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 20 rânduri

Ajutor

22.     Încercaţi, cu vorbele voastre, să explicaţi unui copil de şcoală primară, ce este aceea o imagine? Dar unui tânăr care a terminat liceul? Dar dacă trebuie să lămuriţi un bătrân ce ar avea cam tot atâţia ani cât are televiziunea?

Pentru 5 puncte (răspuns complet)

În jur de 20 rânduri

Ajutor

23.     De ce vorbim astăzi despre o adevărată „Explozie Media”?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

24.     Cum vă raportaţi la audiovizual: ca printre coline domoale în căutarea unui pârâu, ca aflându-vă pe o ambarcaţiune ce parcurge un fluviu spre vărsare, ca stând pe ţărm şi privind imensitatea mării, sau chiar înotând printre valuri? Indiferent de variantă… ce speraţi?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 15 rânduri

Ajutor

25.     Amintiţi-vă 5 momente de excepţie vizionate personal la televizor (indiferent de timp şi loc) de care vă amintiţi în acest moment şi apoi puneţi-le în ordinea crescătoare a importanţei lor; menţionaţi ce va impresionat, de ce le-aţi creditat cu valori maxime de importanţă (pentru dumneavoastră, evident).

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

26.     Ce informaţii aveţi despre „WikiLeaks” şi exprimaţi (în procente) ce importanţă a avut, ce impact mai are azi şi, eventual, în viitor.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

27.     O compoziţie audiovizuală presupune, în egală măsură, o abordare ştiinţifică dar şi una creatoare (chiar ficţională). Ce pondere au şi cum motivaţi cele două modalităţi şi care este efectul lor în reprezentarea finală?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 15 rânduri

Ajutor

28.     Vizionând filmul de la pagina 62, care dintre componente – a) imaginea, b) textul scris, c) coloana sonoră – au un efect mai puternic pentru dumneavoastră? (exprimaţi în procente pentru fiecare).

Pentru 3 puncte (răspuns complet)

În jur de 3 rânduri

Ajutor

29.     Care este cel mai vechi obiect (aparat, mecanism) propriu pentru conceperea, compunerea sau reprezentarea audio şi/sau vizuală şi ce impact credeţi (sau aţi aflat) că a avut  „la timpul lui”? Sesizaţi apoi diferenţele (proporţiile) faţă de mijloacele actuale de care dispunem.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

30.      Faceţi o descriere  a imaginii de pe paginile 64-65 (linii, forme, culori  alte aspecte compoziţionale). Încercaţi, tot cu ajutorul cuvintelor, să vă închipuiţi ce sonoritate ar avea o asemenea atmosferă (sunete, zgomote distincte, incantaţii, melodii alte combinaţii acustice sesizabile de auzul  unui om obişnuit.)

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

31.     Ce fel de compoziţie audiovizuală  consideraţi a fi cea de la pagina 66 (prin comparaţie cu genurile literare sau alte genuri de scriituri) şi sintetizaţi-o într-o singură frază.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 3 rânduri

Ajutor

32.      Prezentaţi pe scurt (chiar dacă nu aţi citit-o „în original”) cartea Omul din Neanderthal, cântând (The Singing Neanderthals, The Origins of Music, Language, Mind, and Body) de Steven Mithen. Dar, atenţie: în final, faceţi o „punte de legătură”, o invitaţie către un posibil interlocutor pentru a urmări pianistul de la pag. 68.

Pentru 5 puncte (răspuns corect)

În jur de 15 rânduri

Ajutor

33.     Prezentaţi-l pe pianistul de la pagina 68 (cine este, originea, studii, turnee, dacă a fost şi în România) – date ce va trebui să le căutaţi pe internet – şi adăugaţi câteva impresii personale.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 10 rânduri

Ajutor

34.      Analizaţi articolul ce începe la pag 69, marcat cu galben) şi pronunţaţi-vă asupra problematicii, în procente, folosind următorul tabel:

Felul în care se pronunţă

Rezultate efecte grave
Mecanisme, modalităţi ce întreţin fenomene negative, malefice
Opţiuni nefaste, implicări evident sau formal negative
Indiferenţă,dezinteres faţă de fenomenele aflate în atenţie
Opţiuni de bun augur, implicări evident sau formal pozitive
Mecanisme, modalităţi ce întreţin fenomene pozitive, benefice
Rezultate efecte de excepţie, utile, necesare, valoroase
procent

(puneţi un procent pe care-l consideraţi adecvat, în fiecare căsuţă, având grijă ca totalul să dea (fix!) 100.

Pentru 5 puncte (răspuns complet)

Cele 7 procente şi suma

Ajutor

35.     Ce personalităţi (politicieni, artişti, oameni de ştiinţă şi cultură, persoane ce au fost implicate în evenimente sau scandaluri publice) recunoaşteţi în paginile volumului. (Interesant ar fi să le înscrieţi numele imediat ce aţi citit acest text-temă şi abia apoi să vă verificaţi prin revederea paginilor respective).

3 puncte pentru minim 10 nume

10 nume înscrise corect

36.      Despre care dintre momentele, evenimentele, reprezentările din paginile manualului – imaginile şi ilustraţiile audiovideo – aveţi mai multe informaţii, atât din programe audiovizuale cât şi din presa scrisă ori alte surse? Enumeraţi-le şi daţi câte un procent pentru fiecare (nu uitaţi că aici va trebui să atribuiţi procent şi pentru „alte surse”).

Pentru 3 puncte (răspuns complet)

Surse în % şi suma

37.     Conform delimitărilor USP (unique selling proposition), ce fel de apeluri are în vedere un bun comunicator (şi) prin intermediul reprezentărilor audiovizuale (cu scurte descrieri)?

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 15 rânduri

Ajutor

38.     Enumeraţi câteva dintre particularităţile de excepţie ale comunicării prin audiovizual.

Pentru 3 puncte (răspuns corect)

În jur de 20 rânduri

Ajutor

39.     După modelul ultimului film de pe ultima pagină compuneţi un montaj similar din cadre copiate de pe internet (pot fi şi unele filmate de voi), care să aibă aprox. 10 minute, un conţinut unitar, cu acompaniament muzical instrumental (fără cuvinte) şi care să poarte acelaşi titlu: „Comunicare mediatică”

Pentru 10 puncte (montaj final)

Aprox. 10 minute

Ajutor

40.     Formulaţi 5 concluzii personale în urma parcurgerii acestui prim volum MMR (A01) Nu uitaţi să cuprindeţi nu doar aspecte laudative (remarcaţi modestia autorilor!), dar şi tehnic operative, raportări la informaţiile primite dar şi în ce măsură acestea au şansa de a deveni cunoştinţe perene, ori aspecte neizbutite, dificil de parcurs, înţeles şi asimilat. Nu uitaţi că e vorba de un suport de curs de nivel universitar şi, în ciuda multiplelor ilustraţii audiovizuale ori de stil de interpretare, nu permite o abordare relaxată de… „divertisment”. Trebuie să recunoaştem că, adevăratul profesionist în comunicare se modelează, se construieşte cu migală şi trudă. Iar adevăratele competenţe în audiovizual ne vor despărţi definitiv de cei ce… „se pricep la audiovizual” pentru simplul motiv că… au un televizor în casă.

Pentru 5 puncte (răspuns corect)

În jur de 20 rânduri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s